Obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 15.11.2021

Vitajte na Reichberg, s. r. o. webová stránka (ďalej len “Stránka”)

Objednávkou u spoločnosti Reichberg, s. r. o. (“JOuStore”) pre výrobky, ktoré sa predávajú na tejto stránke (“Výrobky”), sa predpokladá, že ste si prečítali tieto zmluvné podmienky (“Podmienky”), porozumeli im a súhlasíte s nimi. Pozorne si prečítajte tieto Podmienky a ak nie ste spokojní s niektorým aspektom, mali by ste sa obrátiť na našich poradcov zákazníckeho servisu skôr, ako si u nás objednáte tovar.

Tieto Podmienky používania pravidelne meníme a dopĺňame. Skontrolujte si, prosím, hornú časť tejto stránky, aby ste zistili, kedy boli Podmienky používania naposledy aktualizované. Túto stránku by ste mali z času na čas navštíviť a skontrolovať aktuálne Podmienky používania. Ak je pre vás akákoľvek zmena neprijateľná, jedinou možnosťou je ukončiť zmluvu tak, že nás kontaktujete.

1. Kontakt
2. Nie poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti
3. Autorita
4. Doprava
5. Platba
6. Prevzatie a kontrola výrobku
7. Všeobecné podmienky
8. Reklamačný proces

1. Kontakt

E-shop infolinka:
Radi vám odpovieme na vaše otázky. Môžete nás kontaktovať buď prostredníctvom e-mailu: info@joustore.com alebo na telefónnom čísle: +421 940 944 906
Náš zástupca bude k dispozícii na vyššie uvedených telefónnych číslach od pondelka do piatku od 8:30 do 17:30 SEČ a okamžite sa bude venovať vašej objednávke a odpovie na vaše otázky. Aby sme vás mohli lepšie obslúžiť, odporúčame vám, aby ste si pripravili svoje registračné údaje (ak ste registrovaným členom).

Sídlo spoločnosti:
Reichberg, s. r. o.
Vysokoškolákov 33/B
010 08 Žilina
Slovensko;

IČO: 53099621
IČ DPH: SK2121260658;

Odkazy:;
www.joustore.com
JOuStore E-shop

2. Nie poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti

Výrobky a tvrdenia o výrobkoch na týchto stránkach alebo ich prostredníctvom neboli hodnotené ako liek a nie sú schválené na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu chorôb. Tieto stránky nie sú určené na poskytovanie diagnózy, liečby alebo lekárskeho poradenstva. Produkty, služby, informácie a iný obsah poskytovaný na stránke vrátane informácií, ktoré môžu byť na stránke poskytované priamo alebo prostredníctvom odkazov na webové stránky tretích strán, sú poskytované len na informačné účely. Akékoľvek lekárske alebo zdravotné diagnózy alebo možnosti liečby konzultujte s lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Informácie poskytované na tejto webovej lokalite a prepojených webových lokalitách vrátane informácií týkajúcich sa lekárskych a zdravotných stavov, liečby a produktov môžu byť poskytované v súhrnnej forme. Informácie na týchto stránkach vrátane etikety alebo obalu výrobku by sa nemali považovať za náhradu rady od zdravotníckeho pracovníka. Stránka neodporúča samostatnú liečbu zdravotných problémov. Informácie na týchto stránkach nie sú vyčerpávajúce a nepokrývajú všetky choroby, ochorenia, fyzické stavy alebo ich liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zdravia sa okamžite obráťte na svojho zdravotníckeho pracovníka. Nikdy nezanedbávajte ani neodkladajte lekárske poradenstvo na základe informácií, ktoré ste si mohli prečítať na tejto stránke. Odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán alebo prístup z nich neznamenajú podporu akýchkoľvek informácií, produktov alebo služieb. Nezodpovedáme za obsah ani výkon webových stránok tretích strán. Webové stránky tretích strán používate na vlastné riziko. Informácie alebo služby na týchto stránkach by ste nemali používať na diagnostiku alebo liečbu akýchkoľvek zdravotných problémov alebo na predpisovanie akýchkoľvek liekov alebo inej liečby. Pred použitím výrobku alebo pred začatím akéhokoľvek cvičenia alebo diétneho programu alebo začatím akejkoľvek liečby zdravotného problému by ste sa mali vždy poradiť so svojím zdravotníckym pracovníkom a prečítať si všetky informácie. Jednotlivci sú rôzni a na rôzne produkty môžu reagovať rôzne. O interakciách medzi liekmi, ktoré užívate, a výživovými doplnkami by ste sa mali poradiť so svojím lekárom. Komentáre zamestnancov alebo používateľov stránok na akýchkoľvek fórach na týchto stránkach sú výlučne ich osobnými názormi, ktoré vyjadrujú ako súkromné osoby, a nie sú našimi tvrdeniami, ani nereprezentujú naše postoje alebo názory. Hodnotenia produktov súčasnými alebo predchádzajúcimi zamestnancami alebo používateľmi stránok sú výlučne ich osobnými názormi, ktoré vyjadrili vo vlastnom mene, a nie sú určené ako náhrada za vhodnú lekársku starostlivosť alebo radu od zdravotníckeho pracovníka.

3. Autorita

Používaním našej stránky vyhlasujete a súhlasíte s tým, že máte najmenej 18 rokov alebo viac a ste plne schopní a kompetentní prijať podmienky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach používania; v opačnom prípade opustite stránku. Stránka nie je určená ani navrhnutá tak, aby priťahovala používateľov mladších ako 18 rokov. Nezhromažďujeme osobné údaje od osôb, o ktorých vieme, že sú mladšie ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, nesmiete nám poskytnúť ani poslať žiadne osobné údaje. Stránka je prevádzkovaná zo Slovenska a osobné údaje, ktoré nám boli zaslané, sa riadia zásadami ochrany osobných údajov EÚ v súlade s GDPR. Nevyhlasujeme, že Stránka alebo jej obsah (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek produktov alebo služieb dostupných na Stránke alebo jej prostredníctvom) sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach.

4. Doprava

Dodávky sú celosvetové. Vaša objednávka bude doručená na uvedenú adresu. Nie sme však schopní doručovať na adresy PO Box schránok. O odoslaní objednávky z nášho logistického centra budete informovaní e-mailom. V e-maile bude uvedené aj číslo vašej objednávky. Objednávky budú odoslané najneskôr do 10 dní od zadania objednávky. Objednávky sa doručujú počas pracovných dní.

DHL Express – sledovateľná služba

  • Európa – 1 deň
  • USA a Ázia – 2 dni
  • Zvyšok sveta – 3 až 5 dní

Packeta/Zasilkovna – sledovateľná služba

  • K dispozícii len v Česku, na Slovensku a v niektorých krajinách Európy

Upozorňujeme, že dodávky mimo územia Slovenskej republiky môžu podliehať colným, regulačným alebo právnym obmedzeniam. V záujme dodržiavania miestnych právnych predpisov môžete byť vy alebo príjemca zásielky povinní zaplatiť dodatočné dane, poplatky alebo odvody. Ak sa vyskytne niektorý z týchto problémov, nemôžeme vám poskytnúť žiadnu pomoc ani radu.
Niektoré položky nie je možné prepravovať do zahraničia z dôvodu právnych predpisov, ktoré zakazujú prepravu tovaru klasifikovaného ako nebezpečný. Patria sem všetky naše aerosólové výrobky.

5. Platba

Platby je možné uskutočniť týmito spôsobmi:
– Debetná / kreditná karta
– Dobierka (len v niektorých krajinách)

6. Prijímanie a kontrola výrobkov

Pri preberaní výrobkov sa uistite, že ste riadne skontrolovali neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad o tom bezodkladne informujte priamo zásielkovú službu.

7. Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky spoločnosti Reichberg, s. r. o., pobočka so sídlom Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, Slovensko, IČO: 53099621, IČ DPH: SK2121260658, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho www.joustore.com v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník. Tieto obchodné podmienky sa nepoužijú v prípade, ak zmluvnou stranou, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo subjekt, ktorý si objednáva tovar pre účely svojho podnikania alebo pre účely svojej živnosti ako samostatne hospodáriaci roľník. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa riadi individuálne dohodnutými podmienkami. To znamená, že Predávajúci má právo jednostranne odmietnuť uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Predávajúci o tom informuje Kupujúceho, a to písomne na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke Kupujúceho.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
Všetky prezentácie produktov umiestnené na webovom portáli www.joustore.com majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa konkrétne týchto produktov.

Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.joustore.com alebo telefonicky je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom takéto potvrdenie sa nepovažuje za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, t. j. odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, a to až do okamihu odoslania výrobkov. Kupujúci oznámi predávajúcemu zrušenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, keď za prijatie návrhu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovné prijatie návrhu predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Ceny produktov a služieb (napr. poštovné) uvedené na webovom portáli sú v EUR vrátane platnej sadzby DPH podľa platných právnych predpisov. Kupujúci z Európy vidia platnú sadzbu DPH v nákupnom košíku alebo v pokladni po vložení svojej dodacej adresy. Kupujúci mimo Európy kupujú všetky výrobky vrátane dopravy bez DPH. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri plnení kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory), znáša výlučne kupujúci. Kúpna zmluva sa uzatvára v anglickom jazyku a je archivovaná predávajúcim za účelom riadneho plnenia. Zmluva nie je prístupná tretím stranám.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci môže uhradiť cenu výrobkov a všetky náklady spojené s dodaním výrobkov podľa kúpnej zmluvy nasledujúcim spôsobom:

(a) elektronicky: platba debetnou/kreditnou kartou
(b) dobierka (len v niektorých krajinách)

Predávajúci zašle kupujúcemu spolu s výrobkami aj doklad o kúpe; tento doklad neslúži ako daňový doklad. Daňový doklad zašle predávajúci len na základe písomnej (e-mailom) alebo telefonickej žiadosti kupujúceho.

PREPRAVA A DODÁVKA VÝROBKOV
Náklady na dopravu a manipuláciu znáša kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil pri objednávaní výrobkov. Tieto náklady sa určujú podľa cien uvedených na stránke www.joustore.com. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať výrobky do priestorov uvedených kupujúcim v objednávke, kupujúci prevezme výrobky po ich dodaní. Pri prevzatí výrobkov od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov výrobkov a v prípade akýchkoľvek závad to bez zbytočného odkladu oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia neoprávneného zásahu do obalu nie je kupujúci povinný prevziať zásielku od prepravcu. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať výrobky opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním výrobkov alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené v tejto lehote e-mailom alebo písomne na adresu predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva považuje za zrušenú od začiatku. Výrobky musia byť predávajúcemu vrátené do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie výrobkov (napr. poštovné), a to aj v prípade, že výrobky nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, ak sa s kupujúcim výslovne nedohodne na inom spôsobe, ktorý kupujúcemu nespôsobí dodatočné náklady.
Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu, kým kupujúci nevráti tovar alebo nepreukáže, že tovar bol zaslaný späť predávajúcemu. V súlade s § 1832 Občianskeho zákonníka má kupujúci nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou výrobkov (poštovné) pri ich kúpe (nie pri ich vrátení). Tento nárok sa však vzťahuje len na najlacnejšiu možnosť ponúkanú predávajúcim (aj keď si kupujúci pri objednávke zvolil drahší spôsob dopravy).
Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť výrobky, ak spotrebiteľ výrobky otvoril a porušil tak originalitu obalu.
Kupujúci berie na vedomie, že ak sú vrátené výrobky poškodené alebo opotrebované, má predávajúci nárok na náhradu škody spôsobenej na výrobkoch a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, považuje sa darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzavretú s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva zaniká a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu darček poskytnutý spolu s tovarom.
Až do prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci informuje kupujúceho e-mailom na adresu uvedenú v objednávke a bez zbytočného odkladu mu vráti kúpnu cenu.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že výrobky nemajú žiadne vady a že v čase, keď kupujúci výrobky prevzal:
(a) výrobky majú vlastnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a ak takéto ustanovenie chýba, výrobky majú vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci odôvodnene očakáva vzhľadom na povahu výrobkov a na reklamu predávajúceho alebo výrobcu;
(b) výrobky sú vhodné na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa výrobky tohto typu bežne používajú;
(c) výrobky sú v primeranom množstve, stupni alebo kvalite;
(d) výrobky spĺňajú právne požiadavky.
Právo kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa chyba vyskytne do šiestich (6) mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že výrobky boli chybné už pri prevzatí.
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na:
(a) odstrániť vadu dodaním novej položky bez vady alebo dodaním chýbajúcej položky;
(b) odstrániť vadu opravou veci;
(c) primeranú zľavu z kúpnej ceny;
(d) odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu práva, ktoré sa rozhodol uplatniť pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť takúto voľbu bez súhlasu predávajúceho.
Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla spoločnosti: Reichberg, s. r. o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, Slovensko.
Za okamih uplatnenia práva z vadného plnenia sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od predávajúceho vadné výrobky.
Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovensko, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim bude nakladať v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Osobné údaje slúžia výlučne predávajúcemu a neposkytujú sa tretím stranám s výnimkou prepravcov, ktorým sa poskytujú len údaje nevyhnutne potrebné na prepravu výrobkov kupujúcemu.
Kupujúci má právo kedykoľvek písomne požiadať predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PLATITEĽA
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe.

8. Reklamačný proces

Záručná doba
Našim zákazníkom poskytujeme 24-mesačnú záručnú lehotu, ak nie je priamo na tovare uvedená dlhšia lehota.
Ak je na výrobku, jeho obale alebo v návode na použitie vymedzená doba používania v súlade s osobitnými právnymi predpismi, záručná doba končí uplynutím tejto doby.
Záručná doba začína plynúť prevzatím dodaných výrobkov kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v oprave. V prípade výmeny výrobkov za nové počas záručnej doby začína záručná doba plynúť znova v čase prevzatia nových výrobkov.

Podanie žiadosti
Za každých okolností sa snažíme našim zákazníkom vyhovieť. Ak spotrebiteľ počas záručnej doby zistí vadu zakúpených výrobkov, má právo uplatniť u nás reklamáciu.
Pošlite reklamované výrobky (ak je to možné, priložte kópiu predajného dokladu a prípadne sprievodný list so stručným opisom závady) na našu poštovú adresu.
Ak reklamujete kozmetické výrobky z dôvodu alergickej reakcie, priložte aj lekársku správu, ktorú potrebujeme na vybavenie reklamácie u našich dodávateľov/výrobcov.

Adresa pre reklamácie:
Reichberg, s. r. o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, Slovakia.

Ak chcete podať žiadosť, kontaktujte:
E-mail: info@joustore.com
Tel.: +421 940 944 906
O prijatí reklamovaných výrobkov vás budeme informovať do 2 pracovných dní od zaradenia výrobkov do reklamačného procesu formou reklamačného protokolu zaslaného na vašu e-mailovú adresu.

Postup vybavovania reklamácií

Reklamáciu vyriešime do 30 dní od prijatia reklamovaných výrobkov. V prípade, že vaša reklamácia nebude v tejto lehote vybavená, vymeníme vaše výrobky za nové alebo vám na vašu žiadosť vrátime peniaze. O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný e-mailom vo forme záznamu v reklamačnom protokole.

SME TU PRE VÁS!

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!